Tìm kiếm

Tư vấn

Giá trị sinh vật học của protein phụ thuộc vào loại thức ăn (protein động vật cao hơn thực vật) vào loại gia súc sử dụng thức ăn, vào phương pháp chế biến sử dụng thức ăn. Có hai biện pháp chính nhằm nâng cao giá trị sinh vật học của protein trong thức ăn.
1. Tại sao phải cách ly hậu bị GF24 sau khi nhập về trại? - Vì sau khi vận chuyển và thay đổi nơi ở, điều kiện nuôi...thì heo mệt mỏi và chịu nhiều stress nên cách ly giúp heo nghỉ ngơi. - Giúp heo mới nhập tránh xa những mầm bệnh mới tấn công,