Tìm kiếm

Thông Tin Sản Phẩm

PRONULAR

Lượt xem: 1309

Mã sản phẩm :

Giá bán :

Liên hệ

Thông tin:

VI SINH HẠT CHUYÊN DÙNG CHO AO TÔM

THÀNH PHẦN:

Vi khuẩn lợi: Bacillus subtilis,Lactobacillus helveticus, Lactobacillus lactis,  Nitrosomonas sps, Nitrobacter sps, Pseudomonas denitrificans, Alcaligenes denitrificans, Saccharomyces cerevisiae.

Men lợi: Protease, Amylase, Cellulase, Lipase

Nanolite: SiO2, MgO, P2O5, FeSO4, CuSO4, MnSO4, CaO, CoSO4, CaCO3.

 

CÔNG DỤNG:

  • Làm giảm mùn bả hữu cơ trong nước và bùn đáy của ao
  • Ngăn chặn sự hình thành các loại khí độc hại như NH3, H2S, NO2 trong ao.
  • Cải thiện môi trường ao nuôi.
  • Giúp tăng cường nồng độ oxy trong ao.
  • Giúp cho sự tăng trưởng sinh vật phù du một cách tối ưu.
  • Tạo môi trường tốt nhất giúp tôm phát triển

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Ao nuôi: 5-10 kg/ha một lần trong 2 tuần (hoặc) theo tư vấn của các chuyên gia thủy sản.

 

QUY CÁCH:

25kg/bao hoặc đóng theo quy cách đặt hàng.