Tìm kiếm

Giới thiệu

PVS Việt Nam là chi nhánh chuyên phân phối trực tiếp sản phẩm của các Công ty trong Tập Đoàn PVS Ấn Độ. Tập Đoàn PVS Ấn Độ chuyên cung cấp đa dạng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bao gồm các lĩnh vực liên quan đến con người, gia cầm, thú y và thủy sản.
Cung cấp các sản phẩm chất lượng-đảm bảo tỷ lệ thành công cao trong “Chăn nuôi thú y & Nuôi trồng thủy sản”để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh
Sản phẩm PVS đang Xuất Khẩu Các Sản Phẩm Thú Y- Gia Cầm, Thủy Sản & Dược Phẩm trên 25 nước.
Sơ đồ tổ chức công ty PVS VIỆT NAM